Parkovacie karty
v lokalite Banská Bystrica

Parkovacia karta prenosná
835.00 €

Parkovacia karta je platná na všetkých líniových platených parkoviskách zóny (PÁSMO 1, 2, 3).

Prenosná karta sa vydáva pre konkrétne vozidlo (EČV), s ktorým je držiteľ prenosnej karty oprávnený v Zóne parkovať s tým, že užívateľ môže vykonať zmenu EČV na predajnom mieste prevádzkovateľa počas otváracích hodín, a to maximálne raz za deň.

Parkovacia karta má ročnú platnosť od dátumu jej vystavenia.

Viac informácií nájdete v prevádzkovom poriadku.

Parkovacia karta neprenosná
500.00 €

Parkovacia karta je platná na všetkých líniových platených parkoviskách zóny (PÁSMO 1, 2, 3).

Vydáva sa ako neprenosná na evidenčné číslo vozidla.

Parkovacia karta má ročnú platnosť od dátumu jej vystavenia.

Viac informácií nájdete v prevádzkovom poriadku.

Rezidentská parkovacia karta – pre FO
5.00 €

Rezidentská parkovacia karta - pre FO (fyzickú osobu - obyvateľa)  oprávňuje k parkovaniu v príslušnej lokalite (vyznačenej na karte) rezidentského pásma zóny. Vydáva sa  na evidenčné číslo vozidla rezidenta, uvedenú lokalitu ako neprenosná parkovacia karta.

Uvedená cena platí pre prvú parkovaciu katru tohto typu. Ceny za druhú  alebo ďalšiu vydanú rezidentskú parkovaciu kartu, sú uvedené v aktuálnom cenníku parkovacích služieb.

Viac informácií nájdete v prevádzkovom poriadku.

Rezidentská parkovacia karta – pre PO
200.00 €

Rezidentská parkovacia karta - pre PO (právnickú osobu pôsobiacu v rezidentskom pásme zóny) oprávňuje k parkovaniu v príslušnej lokalite (vyznačenej na karte) rezidentského pásma zóny. Vydáva sa  na evidenčné číslo vozidla rezidenta, uvedenú lokalitu ako neprenosná parkovacia karta.

Parkovacia karta sa vydáva v súlade s podmienkami prevádzkového poriadku zóny plateného parkovania mesta Banská Bystrica.

Parkovacia karta - zľavnená
35.00 €

Predplatná parkovacia karta - zľavnená pre obyvateľov centrálnej mestskej zóny.

Parkovacia karta je platná na líniových platených parkoviskách v pásme 1,2,3 zóny, ktorých lokalizácia je vyznačená na karte.

Vydáva sa  na evidenčné číslo vozidla obyvateľa a lokalitu zóny vyznačenú na karte, ako neprenostná parkovacia karta.

Viac informácií nájdete v prevádzkovom poriadku.

Parkovacie karty sa vydávajú v súlade s podmienkami prevádzkového poriadku.
Všetky ceny sú uvádzané s DPH 20%.
  • STN EN ISO 9001:2009
  • STN EN ISO 14001:2005
  • STN EN ISO 18001:2009
Úrad Premyseľného Vlastníctva Slovenskej Republiky

OSVEDČENIE
o zápise
ochrannej známky

EEI
Úrad Premyseľného Vlastníctva Slovenskej Republiky

OSVEDČENIE
o zápise
ochrannej známky

ESRV