Kontakty

EEI s.r.o.

Laurinská 18
811 01 Bratislava
IČO: 35 871 113

tel.: 02 544 105 65       
mail: info@eei.sk

Kontakt pre médiá:

tel.: 02 544 105 65       
mail: info@eei.sk

 

   

Banská Bystrica

EEI s.r.o.

Bakossova 3B
974 01 Banská Bystrica

tel.: 048 48 00 169       
mail: info@eei.sk

Vážený zákazník,       

vzhľadom k aktuálne prijatým preventívnym opatreniam Slovenskej republiky bola spoločnosť EEI nútená rovnako prijať opatrenia, ktorými chránime aj našich zákazníkov.

Aj naďalej pracujeme a staráme sa o zónu plateného parkovania, avšak z dôvodu prevencie budú naše prevádzky od 13. 3. 2020 až do odvolania neprístupné verejnosti. V prípade otázok sme pre Vás k dispozícii v prevádzkovej dobe na kontaktných číslach uvedených nižšie.

Parkovacie karty, ktorých úhrada je možná elektronicky, si môžete zakúpiť on-line na našej stránke www.eei.sk. Jednorazové poplatky za parkovanie je možné uhrádzať aj naďalej prostredníctvom aplikácie CVAK, ako aj v parkovacích automatoch.

 

   

Košice

EEI s.r.o.

Jarmočná 2

040 01 Košice

tel.: 055 622 03 60      

mail: info@eei.sk

Vážený zákazník,       

vzhľadom k aktuálne prijatým preventívnym opatreniam Slovenskej republiky bola spoločnosť EEI nútená rovnako prijať opatrenia, ktorými chránime aj našich zákazníkov.

Aj naďalej pracujeme a staráme sa o zónu plateného parkovania, avšak z dôvodu prevencie budú naše prevádzky od 13. 3. 2020 až do odvolania neprístupné verejnosti. V prípade otázok sme pre Vás k dispozícii v prevádzkovej dobe na kontaktných číslach uvedených nižšie.

Parkovacie karty, ktorých úhrada je možná elektronicky, si môžete zakúpiť on-line na našej stránke www.eei.sk. Jednorazové poplatky za parkovanie je možné uhrádzať aj naďalej prostredníctvom aplikácie CVAK, ako aj v parkovacích automatoch.

 

 
   

 

Vranov nad Topľou

EEI s.r.o.

Štúrova 99
093 16, Vranov nad Topľou

tel.: 057 443 10 15       
mail: info@eei.sk

Vážený zákazník,       

vzhľadom k aktuálne prijatým preventívnym opatreniam Slovenskej republiky bola spoločnosť EEI nútená rovnako prijať opatrenia, ktorými chránime aj našich zákazníkov.

Aj naďalej pracujeme a staráme sa o zónu plateného parkovania, avšak z dôvodu prevencie budú naše prevádzky od 13. 3. 2020 až do odvolania neprístupné verejnosti. V prípade otázok sme pre Vás k dispozícii v prevádzkovej dobe na kontaktných číslach uvedených nižšie.

Parkovacie karty, ktorých úhrada je možná elektronicky, si môžete zakúpiť on-line na našej stránke www.eei.sk. Jednorazové poplatky za parkovanie je možné uhrádzať aj naďalej prostredníctvom aplikácie CVAK, ako aj v parkovacích automatoch.

 

   

Zvolen

EEI s.r.o.

M. M. Hodžu 12

960 01 Zvolen


tel.: 045 535 35 09       
mail: info@eei.sk

Vážený zákazník,       

vzhľadom k aktuálne prijatým preventívnym opatreniam Slovenskej republiky bola spoločnosť EEI nútená rovnako prijať opatrenia, ktorými chránime aj našich zákazníkov.

Aj naďalej pracujeme a staráme sa o zónu plateného parkovania, avšak z dôvodu prevencie budú naše prevádzky od 13. 3. 2020 až do odvolania neprístupné verejnosti. V prípade otázok sme pre Vás k dispozícii v prevádzkovej dobe na kontaktných číslach uvedených nižšie.

Parkovacie karty, ktorých úhrada je možná elektronicky, si môžete zakúpiť on-line na našej stránke www.eei.sk. Jednorazové poplatky za parkovanie je možné uhrádzať aj naďalej prostredníctvom aplikácie CVAK, ako aj v parkovacích automatoch.

   
  • STN EN ISO 9001:2009
  • STN EN ISO 14001:2005
  • STN EN ISO 18001:2009
Úrad Premyseľného Vlastníctva Slovenskej Republiky

OSVEDČENIE
o zápise
ochrannej známky

EEI
Úrad Premyseľného Vlastníctva Slovenskej Republiky

OSVEDČENIE
o zápise
ochrannej známky

ESRV