Aktuality

Obnova parkovacích kariet pre obyvateľov rezidentských lokalít 1 až 10 v Košiciach.

[14.11.2017]

 1. Majitelia rezidentských parkovacích kariet dostávajú v týchto dňoch postupne email, ktorý ich informuje o možnosti využiť zrýchlený postup obnovy parkovacej karty na rok 2018.
 2. V maile je rezident informovaný, že každý, komu bola v minulom roku vydaná rezidentská parkovacia karta do rezidentskej lokality 1 až 10, jeho životná situácia sa nezmenila, nezmenilo sa ani EČV auta, na ktoré bola karta vydaná a aj pre rok 2018 spĺňa podmienky na vydanie parkovacej karty podľa príslušného VZN, môže využiť zrýchlený postup jej obnovy.
 3. V maile si každý rezident nájde aj informácie, akú sumu, s akým variabilným symbolom a na aký účet má zaplatiť.
 4. V prípade, že sa niektorý z údajov zmenil, alebo má rezident napríklad nárok na zľavu, je dôležité aby sumu nezaplatil, ale osobne išiel na pobočku EEI.
 5. Po pripísaní sumy na účet EEI dostanú rezidenti druhý mail, v ktorom si nájdu faktúru aj návrh čestného vyhlásenia, ktoré budú podpisovať pri preberaní karty priamo na pobočke EEI. 
 6. Chceme poprosiť rezidentov, aby si už doma prečítali návrh čestného vyhlásenia, ktoré budú podpisovať. Celý proces vydávania povolení sa tým maximálne zefektívni.
 7. V tomto emaile je aj informácia, že karta bude na pobočke EEI pripravená po piatich pracovných dňoch od jeho doručenia.
 8. Rezidenti, ktorí neposkytli do systému parkovania svoju emailovú adresu, budú oslovení klasickým listom.
 9. Maily a následne aj listy sú expedované postupne, aby bol proces vydávania nových kariet čo najplynulejší.
 10. Spoločnosť EEI začala oslovovať klientov s viac ako mesačným predstihom pred vypršaním platnosti parkovacích kariet na rok 2017. To je dostatočný čas, aby si ľudia nové karty vybavovali priebežne a nepredlžovali sa čakacie doby na ich vydanie.
 11. Vzhľadom na zlepšenie dostupnosti parkovania v rezidentských zónach očakávame postupný nárast záujmu verejnosti o parkovacie karty. Noví žiadatelia o rezidentské karty musia prvýkrát predložiť všetky potrebné doklady a na nich sa preto tento zrýchlený proces nedá použiť.


«Späť
 • STN EN ISO 9001:2009
 • STN EN ISO 14001:2005
 • STN EN ISO 18001:2009
Úrad Premyseľného Vlastníctva Slovenskej Republiky

OSVEDČENIE
o zápise
ochrannej známky

EEI
Úrad Premyseľného Vlastníctva Slovenskej Republiky

OSVEDČENIE
o zápise
ochrannej známky

ESRV